Hvad er ludomani?

I faglitteraturen beskrives ludomani oftest som ”patologisk spillelidenskab” – altså sygelig spilletrang, og man skelner mellem to grader af lidelsen – nemlig ”problemspillere” og deciderede ”ludomaner”. Førstnævnte problemspillere er dem, der er i farezonen for at udvikle egentlig ludomani, mens sidstnævnte er erklærede ludomaner. Ludomani findes i stort set alle aldersgrupper, men undersøgelser har påvist, at de fleste ludomaner er mænd og i aldersgruppen 20 til 30 år. I USA regner man med, at 1,2 % af befolkningen er ludomaner, mens hele 2,3 % har alvorlige konsekvenser af deres spillelidenskab. Det er selvfølgelig i meget høj grad økonomiske konsekvenser som følge af, at man sætter sig i stor gæld og ofte risikerer hus, hjem og familie. Men det er også psykiske konsekvenser, fordi denne ustyrlige spilletrang netop er – eller er på vej til at blive en mani, det vil sige en psykisk lidelse på linje med for eksempel narkomani, alkoholmisbrug og andre psykiske lidelser, som falder ind under begrebet mani. Undersøgelser viser også, at mange ludomaner faktisk er selvmordstruede, fordi de ikke kan se nogen udvej af de fuldstændigt uoverskuelige problemer.

Svenske undersøgelser har også påvist, at marginaliserede grupper som personer af anden etnisk herkomst og arbejdsløse er i en højrisikogruppe for at udvikle ludomani. Men social arv i form af for eksempel familiemedlemmers spillevaner kan have en negativ effekt, og visse undersøgelser har vist, at omkring 80 % af alle unge problemspillere har mindst én forælder, som spiller. Ludomaner og problemspillere begår det, man i fagsproget kalder ”kognitive fejlslutninger”, hvilket man groft sagt kan oversætte med selvbedrag. De tror fuldt og fast på, at de kan spille sig ud af problemerne, hvilket de selvfølgelig ikke kan. Der findes i dag heldigvis en lang række behandlingsmuligheder for ludomaner – klinikker, hjælpeorganisationer, hospitaler med mere, som har ekspertisen til at få mennesker ud af deres sygelige spilletrang, og nogle af disse behandlingstilbud har forskellige specialiteter, for eksempel at hjælpe selvmordstruede ludomaner.

I dag spiller mange mennesker på online casinoer, der har licens i Danmark. Vilkårene for disse licenser kræver, kasinoer til at give spillerne let adgang til gambling narkoman hjælpe organisationer og væddemål begrænsninger.

man