Kognitiv terapi

Et af de behandlingssteder, man kan opsøge for at få kureret sin ludomani, det vil syge sygelige spillelidenskab, er Center For Ludomani I København. Her bliver langt de fleste, som bliver behandlet for deres spilletrang, helt fri for den efter et behandlingsforløb af varierende længde. Det hele starter med en omkring en times samtale med en behandler, og herefter tilbydes man en samtale 12 gange med ca. 14 dage imellem. Efter 3 – 4 samtaler tilbydes man et kursusforløb, som kan være enten 1 – 2 ugers internatkursus eller et kursusforløb, som strækker sig over otte uger. der er syv deltagere på hvert kursus, som har to behandlere tilknyttet. Hele behandlingsforløbet inddrager også pårørende, som er altafgørende vigtige, for at behandlingen lykkes. Behandlingen her er baseret på en såkaldt kognitiv behandlingsform, som bygger på misbrugspsykologi. Kognitiv behandlingsterapi handler at flytte fokus fra problemer til løsninger, det vil sige fra destruktive vaner til konstruktive handlemønstre. Det terapeutiske arbejde består i at udrede årsagerne og forløbet frem mod ludomanien, at kortlægge handlemulighederne og at motivere gennem omsorgsfuld kontakt og interaktion med pårørende. Center For Ludomanis mål er at tilbyde en behandling, der så vidt muligt opfylder den enkeltes behov, og behandlingen er tilrettelagt med fokus på at afklare uhensigtsmæssige og destruktive tanke- og handlemåder for at nærme sig en mere afvejet livsstil, at forbedre den enkeltes evne til at tackle og helst undgå de forskellige højrisikosituationer, hvor det er særligt svært at lade være med at spille, og endelig at opbygge strategier, der forebygger tilbagefald, og reetablere sociale netværk og fritidsinteresser. Men ud over Center For Ludomani findes der en lang række andre behandlingssteder for ludomani og beslægtede lidelser som for eksempel internetafhængighed, som ofte knytter sig til ludomani, og sidde behandlingssteder findes over hele landet.